COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/9/09

Arrugues de fusta


Una porta té tants significats, tantes possibles lectures que quan en veig una d'antiga i atrotinada no puc deixar de pensar amb les històries que hi han entrat o sortit al llarg de la seva vida. Les "meves portes" han esdevingut obres fotogràfiques a partir de la següent llegenda:

En un principi la seva funció era completament anàrquica, tothom era lliure d'obrir-la o tancar-la segons les seves conveniències, però com tot evoluciona (sigui per bé o malament), es va establir un ordre jeràrquic i es va incrustar un pany en el seu ventre; llavors es va veure sotmesa a qui poseïa la clau per obrir-la o tancar-la i va restar per sempre més ofesa en silenci; ningú la mirava, s'havia convertit en un soldat fronterer dur i incorruptible que encara que li piquessin el front per obrir-la feia cas omís a tots els cops rebuts;
El pas del temps i la tristor han fet que aquella cara pulida de fusta massissa li sortissin arrugues cada cop més profundes deixant entreveure ossos de ferro arrovellat i ara gemega en forma de grinyol quan algú passa pel seu llindar; la fragilitat dels seus "ossos" han marcat un rostre de faccions brutals que projecten ombres a cada un dels seus plegs arrugats. Mentre para, dia rera dia, la cara al sol,  espera amb infinita paciència que aquell petit forat cancerígen instal.lat en el centre del seu tors, creixi i acabi amb la seva utilitat, amb la seva existència i el seu patiment.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada