COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/9/09

Car & Driver


Durant tres o cuatre anys vaig tenir que fotografiar cotxes tunning per una publicació del grup Hachette Filipacchi; vaig descobrir la fauna d'aquest "exclusiu" món,  recollint informació suficient per escriure un llibre antropològic d'una espècie en perill d'extinció; era gent capaç d'endeutarse fins les celles per transformar el seu vehicle; la gran majoria eren ovelles que seguien i enriquien a quatre "fenomenos" que movien el circ  promovent "Concentracions" de tarats que fardaven del seu nou tub, de les llantes super lluents o de les suspensions a ras de terra incompatibles amb els "badens" de ciment de la ciutat. Va ser una època que, juntament amb en Carles Serrano (periodista especialitzat), varem riure descobrint les "perles" del Tunning espanyol. L'experiència més valuosa va ser realitzar un reportatge del SEMA SHOW de Las Vegas, la Fira del Tunning més important del món; apart de la fira varem fotografiar 13 cotxes al detall a Las Vegas i tres mes a Los Ángeles. Realment el tunning yanqui (excepte alguna raresa hispana) estava a anys llum dels d'aquí. Aquí us adjunt'ho algunes de les "afotos":Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada