COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/9/09

la llum del desert


No sé si has estat alguna vegada en el desert, si no és així, et recomano una escapadeta perqué realment s'ho val. La meva primera trobada amb el desert, va ser en el Sahara argelí, concretament en els campaments saharauis. Vaig anar-hi a fer un reportatge encarregat per l'editorial Hachette filipacchi juntament amb la periodista i amiga Dolors Gordils. Com a fotògraf em va al.lucinar la llum que hi havia; tant la llum del matí com la del capvespre eren increïbles. Les ombres s'allargaven fins l'infinit i el color taronja es feia omnipresent a tota la imatge; les figures que tenies a contrallum semblaven certament figures d'un pesebre i aportaven a l'estampa un toc màgic irrepetible. A nivell personal vaig poder conèixer un poble increïble, amable i hospitalari que es desfeien en atencions, va ser una experiència inoblidable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada