COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

11/8/11

Qui és Ò. Rodbag?

Hi havia un temps que es deia que una imatge no mentia i que valia més que mil paraules. Avui dia, en plena era de la informació global i en directe, tothom pot saber una mica de moltes coses. El que no sabem és si la informació que rebem és la veritat o bé una interpretació deformada de la realitat. Personalment he vist amb els meus propis ulls com es narraven en directe i via satèl·lit successos completament inventats per justificar els alts costos d'un equip desplaçat al lloc del conflicte. La notícia era trobar cada dia un nou "bulo" que rondés pels carrers per donar-hi forma, posar cuatre imatges de recurs i finalment deixar-ho anar a l'hora de màxima audiència pel telenotícies. -Quina pena i que patètic!! Cada dia tenia que trucar a la familia perquè estaven completament acollonits de la informació que els hi arribava. Vaig passar-me tots els dies desmentint els malperits de la tele i encara ara, molts anys després, es pensen que el que mentia era jo. Fotògrafs de guerra m'han comentat que algun periodista de prestigi, pagava a vilatans d'un lloc indeterminat de la zona de conflicte, perquè descarreguessin els seus fusells just en el moment de la conexió, així veiem en el telenotícies un corresponsal de guerra fent la crònica sota una pluja de bales.....Quin collons de super heroi!!! Ara, just quan podem tenir tota la informació del món, comencem a dubtar de la seva fiabilitat i ja us dic que no és per casualitat, perqué tot s'hi val per mantenir l'audiència del showtime, fins hi tot mentir, fabular i inventar.
A mí s'em pot criticar per fer les fotografies amb encuadraments i efectes de llum que també deformen la realitat, perqué omiteixo tot allò que fa lleig al paisatge i busco el millor moment del dia per exaltar la seva bellesa. Sí, es cert, a través de la meva visió personal, ofereixo una realitat partidista, però jo no parlo de notícies o successos que poden canviar la vida de persones, comunitats i fins hi tot països.
Si mai s'arribés a saber tota la veritat de com ens han estat manipulant els grans canals d'informació en els darrers 50 anys, cauríem en una crisis de personalitat i de coneixement de tals proporcions que ens conduiria a la més absoluta apatía intel·lectual i a una desconfiança social profunda dificiment recuperable. Ara, que segur que hi hauría molta gent que li encantaria seguir sent enganyada mentre no afectés a la seva bombolla existencial. Parlem de Matrix, potser?
Es diu que si tinguéssim la capacitat de veure la llum real, si fóssim capaços de veure amb els ulls com  els ratjos de sol il·luminen totes les coses, ens tornaríem bojos. Si sabéssim tota la veritat de ben segur que també acabariem tocats del bolet, per tant, ens haurem de conformar amb les poques vegades que la rosada o un fum dispers vora la finestra ens permet veure la llum i intuïr la veritat.
Els que no em coneixen i es pregunten: Qui és l'Òscar Rodbag?, m'agrada contestar que és el que són les seves fotos, ni més ni menys. Per tal fet, vaig fer aquest petit video per intentar contestar a la  pregunta:Untitled from oscar rodbag on Vimeo.