COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

3/2/12

Monster USA by Car and Driver


El finals del mes de Novembre, la revista Car & Driver de Hearst Magazines em va encarregar cubrir l'espectacle dels Monster Jump a Barcelona. Dos anys enrera ja ho havia fet i recordava que era un espectacle molt yanqui, on vehicles monstruosos competien primer per veure qui era més ràpid i després qui feia més l'animal. Com que personalment creia recordar que era bastant aburrit, vaig decidir fer tota la part de l'espectacle de velocitat amb "barridos" a 1/30 f:9 a 320 ISO. Em vaig arriscar bastant tractant-se d'un encàrrec editorial però el resultat va ser molt més espectacular que l'espectacle en sí.  Aquí us deixo una selecció en B/N. El reportatge periodístic d'en Rafa Mingorance i els originals en color els podeu veure a Car & Driver en aquest número de Febrer de 2012.

2/2/12

B/W: Brusseles, Bruixes i Gant


Us deixo una petita selecció d'imatges del reportatge "Tintin in Brussels"  en blanc i negre amb altres de Bruixes i Gant fetes a la mateixa producció.

1/2/12

Aston Martin RapideAquesta imatge completament oposada a l'anterior post és d'una producció feta a León; justament l'edifici del darrera del vehicle és el parador San Marcos de la ciutat. El tractament digital de la imatge és clarament publicitàri. No preten ser descriptiva sinó el que preten és atreure l'atenció del lector; El vehicle sembla que surti d'un món de còmic i es converteixi en real. Aquest vehicle amb motor V12 de 6 litres i  480 Cv, està fora de la realitat mundana. Per qui li pugui interessar el seu preu ronda els 240.000 € i el consum (només amb gasolina de 98 octans) és brutal. Per la producció de 4 dies ens va costar 480 € només de combustible, el què deia completament lluny de la realitat.