COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

8/9/09

....mira l'ocellet!!!!Ombra Virtual, 1993; 
He decidit crear aquest bloc per poder compartir amb qui ho desitgi aquelles imatges que certament em diuen més que mil paraules; per cert, sòc l'Òscar Rodbag, treballo com a fotògraf des de fa uns 18 anys i de ben segur que, sense saber-ho, heu vist algunes de les meves imatges publicades en algun mitjà.  Tinc la sort de treballar i viure del que m'apasiona i ara cada vegada que pugui exposaré part de la meva feina en aquest bloc.
+q1000paraules no pretent res més que mostrar amb imatges allò que no sé explicar amb paraules. També us explicaré tot allò que hi ha darrera de les imatges que veureu: anècdotes, detalls de la realització i curiositats del "making off".
Espero que, com diuen en els bons restaurants, - tot sigui del vostre gust!.
Atentament:
Ò. Rodbag

1 comentari: