COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

30/12/11

8 anys sense Floquet de Neu


El passat 24 de novembre es va cumplir 8 anys de la mort d'en Floquet de Neu. La meva primera vegada i la última que el vaig veure va ser justament 2 mesos abans de que morís. La seva mirada em va semblar hipnotitzant i hauria estat tot el dia mirant-lo. Sabia que tenia càncer a la pell i que l'estava matant a poc a poc i potser per això vaig anar-hi com aquell que va a despedir-se d'un amic. Ara s'acaba d'estrenar la pel·lícula sobre ell i potser per això o perquè pels Nadals recordem tots aquells que no hi son, he desenterrat aquestes imatges de l'arxiu per compartir-les amb vosaltres. "Nfumu ngui", et seguim recordant.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada