COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

18/12/11

Agullana. Desembre de 2007. Primer encàrrec del DescobrirSempre, quan una revista que no hi col·labores habitualment et fa un encàrrec, la motivació és duplica perquè vols causar bona impressió als nous clients. Aquest mes de desembre ha fet 4 anys del meu primer encàrrec de la Revista Descobrir Catalunya. L'encàrrec consistia en fer un reportatge d'Agullana, un poblet de les Salines Bassegoda, al nord oest de Figueres. Recordo perfectament el forn Cortada on feien la millor coca i pa al forn de llenya de tota la comarca. Van ser 4 dies intensos i molt gratificants i recomano a qui no conegui aquest petit poble que faci una escapada per descobrir-lo. He recuperat aquesta imatge del café de la Concordia d'Agullana on la llum hivernal l'invaïa cada tarda fent llargues ombres en el terra del saló.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada