COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/12/11

El jardí celestial


Aquest jardins situats a la muntanya màgica de Barcelona, representa un dels millors patrimonis naturals de la ciutat. Inaugurat l'any 1922 per l'exposició internacional de la Barcelona del 29, van ser projectats per Jean Claude Nicolas Forestier i Nicolau M. Rubió Tudurí. Amb aquests jardins es va crear un nou estil paisatgístic d'arrel mediterrània. És un plaer passejar-hi i admirar com es complementa a la perfecció la naturalesa amb la intervenció humana. L'encàrrec de fotografiar aquest parc em va venir, la primavera passada, per la revista Nuevo Estilo del grup Hearst Magazines. Mentre voltava buscant els millors racons del parc em vaig trobar aquesta postal. L'arbre nascut al bell mig de l'escala semblava l'ascenció celestial de la mare natura; la llum lliscava pels graons de pedra marcant unes ombres que direccionaven la llum de manera ascendent. Realment la simbiosis entre la naturalesa i l'home és total regalant al qui ho observa moments de pau i equilibri emocional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada