COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

24/12/11

Merry Christmas


Algunes sorpreses et poden canviar la vida.
Algunas sorpresas te pueden cambiar la vida.
Bon Nadal, Merry Christmas, Joyeux Noël, Feliz Navidad, Frohe Weihnachten


Informació de la imatge:

dia: 24/12/2011  /Hora: 15:21 PM
Localització: Wc d’autopista A7
Num imatge:_DSC0239.NEF
ISO: 200  f/9,0 1/15
Càmara: Nikon D3
Lent: Nikkor 20 mm f/2,8

2 comentaris:

  1. Ja se sap repartint regals amunt i avall i potser amb alguna cervesa de més ni Santa Claus s’en escapa d’una cosa tan terrenal.
    Divertida foto.

    Jaume

    ResponElimina
  2. La inocència es perd justament quan veus que tot és massa terrenal i quin lloc és més terranal que uns urinaris públics per descobrir la realitat?

    ResponElimina