COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

15/1/12

A la Cuina dels RuscalledaVeure gent apassionada amb la seva feina és sempre un plaer, però veure a mare i fill que els hi apassiona el mateix i a sobre tenen èxit amb el què fan, és extraordinari. La revista AR del grup Hearts Magazines España em va encarregar fotografiar a la Carme Ruscalleda i el seu fill Raül Balam. Entre tots dos tenen 6 estrelles michelín (3 Sant Pau de Sant Pol2 el Sant Pau de Tokio i 1 el Moments del Hotel Mandarín de Barcelona) que avalen la gran qualitat de les respectives cuines però la intenció del editor era fotografiar-los distesament a la cuina de casa seva. L'article es deia: "Mamá, hoy cocino yo" i simulava el fet que en Raül cuinava per la seva mare. Va ser una sessió curta però divertida on els protagonistes van regalar dosis d'humor i bon rotllo.

Tant en Raül com la Carme van demostrar que no se'ls hi donava gens malament el fet d'actuar i improvisar. En cap moment van fer valdre la seva condició de super Chefs ni em van fer sentir incòmode. Gràcies Carme i Raül, va ser un plaer treballar amb vosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada