COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

7/10/10

Hotel W de Wela

  
  L'ultim edifici de la discòrdia a primera linea de mar és el que tothom coneix per l'hotel vela. He de reconèixer que els edificis creats per l'estudi d'arquitectura del Sr. Bofill no són del meu gust. Sempre hi veig coses que no entenc, no m'agraden o em semblen còpies d'altres firmes. L'hotel vela potser s'assembla en concepte i a petita escala, al famós hotel Burj Al Arab de Dubai, però vist altres edificis de la linea costera barcelonina, vull opinar dient que no em desagrada i dignifica bastant l'Ski line de la ciutat. Altre cosa és saber com s'ha pogut edificar coneixent les rígides lleis de costes que existeixen i que són capaces de tirar xiringuitos i petites edificacions marineres sense cap tipus de mirament. No sé si s'ha estudiat prou bé l'impacte mediambiental en relació a l'efecte pantalla que crea a la platja del costat, el que si vaig veure van ser les pintades reclamant la dinamitació del hotel fetes, presumiblement, pels surfistes emprenyats de la zona. El què està clar és que, amb polèmica o sense, l'edifici existeix i sigui original, sostenible o funcional ocupa des de fa un temps un espai a la ciutat i a mí, com a fotògraf, la seva imatge em funciona. A per cert, als propietaris no els hi agrada que es faci referència de l'hotel W com a l'hotel vela......."pués wale", no?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada