COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

30/10/10

La familia cumpleix 150 estrenes


La revista Descobrir Catalunya acaba de presentar el seu últim número, cumplint 150 estrenes al quiosc. Han estat 13 anys de creixement, d'il.lusions, de qüalitat i de renovacions. Per part meva ha estat un plaer poder col.laborar modestament en un projecte conduït per una redacció motivada per la passió de superació, que ha sabut buscar continguts originals i de qüalitat en un territori, a priori, limitat. La redacció actual del Descobrir ha aconseguit transmetre als col.laboradors externs la il·lusió del seu projecte fins al punt de compartir-lo. Per tots els professionals que han fet possible l'èxit del Descobrir, vull felicitar-los sincerament i encoratjar-los per seguir treballant amb el mateix respecte cap el lector que fins ara els ha caracteritzat.
La portada del número 150 creada per la ment creativa del seu directot d'art, ha estat tot un encert per la seva originalitat, tant a nivell estètic com de composició. Us la recomano.
Us adjunt'ho algunes imatges del reportatge de l'Alta Ribagorça que s'em va encarregar per aquest número. He d'agraïr a la Montse Señís i la Cristina Castellà la seva paciència per mostrar-me els racons de la seva marevellosa vall.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada