COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

18/10/10

El pont de Camprodón


El Romànic ha arribat als nostres dies de moltes formes però cap de tant estètica com els seus maravellosos ponts. Un dels que considero molt bonics per la seva alçada i forma és el pont nou de Camprodón. Com una extenció del poble surt dels edificis i creua el riu arribant a una alçada màxima de gairebé 14 metres. 
La satisfacció de tenir una construcció d'aquestes característiques ha fet que el consistori vulgui exhibir-l'ho fins hi tot de nit, amb una il·luminació tipus camp nou, és a dir, amb lumens a discreció. Una il·luminació abusiva fa que l'ull adapti la pupil·la segons la llum que rep, per tant, molts detalls s'ens perden a la penombra. Fotograficament parlant aquesta sobre-il·luminació, fa que es faci gairebé impossible una imatge equilibrada a l'hora blava. Una solució pot ser com la que us adjunt'ho, fer dues fotografies amb dos mesures diferents, una per la llum del pont i l'altre per la resta i muntarles posteriorment en capes: el resultat podria assemblar-se al que veuríem si els "lampistes" decoratius es continguéssin una miqueta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada