COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

18/9/10

Els pescadors de Lloret

En un reportatge publicat recentment a Descobrir Catalunya i que parlava de la relació de Lloret amb el mar, vaig intentar expresar amb una imatge la situació actual de la pesca a la població; per això vaig cercar una foto antiga de pescadors que l'havia vist impresa a varis llocs amb l'intenció de reproduir l'escena amb pescadors actuals. Primer tenia que buscar el lloc on s'havia fet la imatge històrica i gràcies a la forma de les pedres de la penya que surt al fons de la fotografia vaig deduir que era a Sa Caleta, just sota del castell de Lloret. En Toni Pujol, president de la Confraria de pescadors de la població, es va encarregar de citar els pescadors el dia i l'hora convinguda. Les premises eren que vinguessin tal i com treballaven i que portessin el peix del dia. Com que de pescadors professionals no n'hi han prous, es va utilitzar algún figurant que, tot i que pesca amb barca, no s'hi dedica plenament. Els pescadors es situaren de manera similar a la foto antiga i es va disparar la càmara sense grans complicacions.


Veient les dues imatges es poden treure varies conclusions:
1a: Avui dia no es pesca tant com abans, només falta veure els exemplars sobre el sac.
2a: No s'utilitza barret o boina per treballar.
3a: Els pescadors actuals no tenen tanta pinta de llops de mar com els seus antecessors.
4a: Les barques ja no són de fusta i es pinten de blanc.
5a: S'ha deixat d'usar els mals noms en el món de la pesca, si ara es criden pel seu nom abans se'ls coneixia com a Avi Estelat, es Gravadet, es Canari, el Barber, en Lleva o l'Avi Mossega, anomenat així perquè tenia atacs epilèptics i duia sempre un mitjó per mossegar en cas de patir una crisis.

Gràcies a fer aquest petit experiment fotogràfic s'ha posat nom a tots els pescadors i data a l'antiga imatge, fins ara desconeguda a l'arxiu històric de la població. Com a detall curiós vull explicar-vos que el noiet que apareix a la imatge de 1924, el segon contant de dreta a esquerra (en Lleva), és l'avi dels dos pescadors del 2010 situats a la dreta de la foto (Carlos i Vadó Pujol).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada