COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

25/2/10

La Ruta de la SalAl Maig de 1846 a causa del bloqueig imposat a Barcelona pels exèrcits Carlistes durant La revolta dels Mariners, es produï una gran escassetat de sal a la ciutat Comptal.
Un conegut home de negocis de Barcelona va tenir l’original idea de convocar als millors navegants del moment i presenta’ls-hi un desafiament: pagaria els serveis de transportar la sal de les salines Pitiüses (situades a Formentera) a El Garraf ( Barcelona) pero ho faria en funció  de l’ordre d’arribada. Els primers cobrarien amb or, però els últims potser no podrien cubrir les pagues dels mariners.
Tretze embarcacions es van presentar al desafiament. La primera en arribar va ser l’”Halcón maltés”, una goleta de Baltimore de 32 metres d’eslora i patronada pel grec Andreas Potrus, seguida del jaquebe “Jerba” i del bergantí “Arrogante”.
El 1989, cent quaranta tres anys després d’aquella fita històrica es va fer la primera edició esportiva de La ruta de la Sal amb 36 embarcacions. L’any passat la regata va comptar amb més de 300 velers i 2000 regatistes convertint-se amb la regata d’alçada més important del mediterrani. La revista Descobrir Catalunya hi va ser present a bord del Serena S, un preciós veler capitenajat per en Paco Sierra, i les marineres Savina, Maria i Clare. L’aventura la va escriure la periodista i amiga Eva Dallo i jo vaig fer les fotos intentant de no marejar-me en l’intent. Podeu veure l’experiència al proper Descobrir Catalunya del mes de Març.


Espero que us agradi, tant el report de la Ruta com la portada de la revista.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada