COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

9/2/10

2012

Recentment he estat a Chiapas per una feina i vaig tenir el privilegi de descobrir un territori de gran bellesa, tant a nivell de paisatge com a nivell antropològic. Un dels dies, tornant al hotel de San Cristóbal de las Casas, vaig veure que feien una representació al teatre del poble que es deia "Palenque Rojo" i com que part del reportatge tocava el tema Maya vaig interessar-me per la funció; Al finalitzar la obra vaig poder fotografiar a alguns dels actors a sobre l'escenari. Al dia següent vaig visitar Toniná, unes restes mayas que formen una espectacular pirámide de prop de 100 metres des de la base a la part més alta de la mateixa; allá vaig veure una escultura de pedra que em va cridar molt l'atenció perqué em recordava a l'actriu que havia fotografiat al dia anterior. Vaig fer una foto a l'escultura intentant assimilar-lo al encuadrament del retrat per poder-les comparar. Quan vaig arribar de nou a l'hotel i un cop volcades les imatges al portátil, no vaig poder resistir la temptació i les vaig posar de costat a la pantalla. La veritat és que tenien una certa retirada però quan les vaig sobreposar per capes vaig al.lucinar perquè encaixaven perfectament, semblava com si l'escultura de pedra cobrés vida. En aquest moment em vaig fer tota una pel.lícula i vaig adonar-me que els Chiapanecos són els veritables descendents dels Mayas que van vaticinar, en un calendari circular, que el 21 de desembre del 2012 hi haurá la fi d'un cicle; Hollywood, amb la pel.lícula 2012, ha entés que la fí de cicle implicava un final apocalíptic de la terra, fet que ha provocat que el món Maya torni a estar de moda.
No sé què passará en un futur pròxim però no em deixa de sorpendre les casualitats del dia a a dia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada