COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

1/2/12

Aston Martin RapideAquesta imatge completament oposada a l'anterior post és d'una producció feta a León; justament l'edifici del darrera del vehicle és el parador San Marcos de la ciutat. El tractament digital de la imatge és clarament publicitàri. No preten ser descriptiva sinó el que preten és atreure l'atenció del lector; El vehicle sembla que surti d'un món de còmic i es converteixi en real. Aquest vehicle amb motor V12 de 6 litres i  480 Cv, està fora de la realitat mundana. Per qui li pugui interessar el seu preu ronda els 240.000 € i el consum (només amb gasolina de 98 octans) és brutal. Per la producció de 4 dies ens va costar 480 € només de combustible, el què deia completament lluny de la realitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada