COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

3/2/12

Monster USA by Car and Driver


El finals del mes de Novembre, la revista Car & Driver de Hearst Magazines em va encarregar cubrir l'espectacle dels Monster Jump a Barcelona. Dos anys enrera ja ho havia fet i recordava que era un espectacle molt yanqui, on vehicles monstruosos competien primer per veure qui era més ràpid i després qui feia més l'animal. Com que personalment creia recordar que era bastant aburrit, vaig decidir fer tota la part de l'espectacle de velocitat amb "barridos" a 1/30 f:9 a 320 ISO. Em vaig arriscar bastant tractant-se d'un encàrrec editorial però el resultat va ser molt més espectacular que l'espectacle en sí.  Aquí us deixo una selecció en B/N. El reportatge periodístic d'en Rafa Mingorance i els originals en color els podeu veure a Car & Driver en aquest número de Febrer de 2012.

1 comentari:

  1. Hola buenos días, sin querer encontré tu blog y me llevo una grata sorpresa al encontrar unas imágenes de calidad y atractivo. Veo que como yo, eres apasionado del buen B&N, particularmente pienso que el B&N tiene algo especial y que quizás la misma foto en color perdería muchísimo, felicidades por tu blog. Con tu permiso me hago seguidor y te invito a pasear por el mío, si encuentras en el algo que te guste, me gustaría tenerte como seguidor.

    Un abrazo desde Gran Canaria. Saludos.

    ResponElimina