COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

1/12/10

Chiapas, rera les passes del Jaguar.


Aviat farà un any de la meva petita incursió al estat mexicà de Chiapas. Van ser 5 dies intensos per descobrir una preciosa regió certament desconeguda per molta gent.


Una de les coses que més em va impressionar va ser el seu paisatge de profundes zones selvátiques, la varietat de la fauna i la riquesa de la seva flora amb milers d'especies endèmiques. Els nombrosos parcs naturals pretenen acostar aquestes maravelles a l'home preservant el màxim el territori.


La preservació d'aquests espais naturals implica una despesa considerable de manera que l'estat ha intentat fomentar el turisme nacional promovent parcs lúdics dins els propis parcs naturals. Així doncs, es pot pasar un dia de festa compartint la natura i familia.


Per qüestió d'agenda no es va tenir temps de visitar Palenque, la joia Maya de Mèxic, a canvi es va visitar Toniná, un espectacular construcció Maya treballada, arqueologicament parlant, desde només fa 30 anys. Els antics mayas van substituir un turó de més de 100 metres d'alçada per una imponent construcció piramidal. És realment espectacular divisar el paisatge de la vall des del punt més alt de la piràmide.Vaig dormir a San Cristóbal de las Casas, població situada a 2000 metres d'alçada i per dates es va  coincidir amb la festa dels "Parachicos" que es celebra cada any a Chiapa de Corzo. La celebració popular te a veure amb la visió que tenien els indígenes cap els invasors espanyols. Es posen vestits de colors i es tapen el rostre amb unes màscares de pell blanca i ulls blaus mentre dansen movent uns grans sonalls. Amb cercavila aniran visitant totes les cases que tenen altar per presentar-hi els respectes. Tot transcorre amb un ambient festiu, tradicional i distés.


Aquestes imatges muntades com a pdf de presentació composen la selecció del reportatge. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada