COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

30/11/10

L'afinador de les estrelles

Vaig conèixer l'home que afinava un so per guiar a les estrelles. Fent vibrar unes cordes tensades esperava cada dia, que el sol es posés. Amb els últims ratjos de la tarda, el mestre afinador es colocava sota l'arbre dels sons situat a cala Saona. Amb la cara de satisfacció del pare que mira amb urgull els seus fills, escull la màquina que avui sonará per les estrelles. Les ones del mar freguen incansables la costa insular, emeten un acompassat so de maraques. El mestre comença a fer timbrar l'instrument. El sol cau i  finalment les estrelles es deixen entreveure. Com un poema, tot flueix d'una manera exquisidament simple i natural.... tot és tant bonic. Mentre l'Eki segueixi tocant, les estrelles dansaran en cercles fins a trobar la lluna que les guiarà en el llarg camí del despertar de nou.
És que la imatge em porta a aquest rollo, no?
L'Eki i la seva empresa Formentera Guitars t'ensenya a fabricar i afinar la teva pròpia guitarra en tres setmanes. T'hi apuntes?


Aquesta imatge és una de moltes que es van realitzar el passat mes de setembre a Formentera per a un projecte que, com a tal, no es pot avançar res.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada