COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

12/12/09

retrats editorials


La meva incursió al món del retrat s'ha anat polint amb encàrrecs de diverses revistes nacionals i sempre, repeteixo, SEMPRE els he tingut que fer a contrarrellotge; alguns d'ells com ara el de Pau Gasol per a Elle, es va fer en un vestuari d'Andorra que feia més de dos mesos que ningú netejava i vaig tenir la gentilesa del seu representant de deixar-me'l 5 minutets per a mí tot sol! La sessió de la Carole Bouquet es va fer amb 15 minuts en una suite del hotel Arts repleta de gent on jo no parava de renegar per les dificultats de moure flashos entre tanta gentada; a les passarel.les sols trobar il.luminacions impossibles, contrallums brutals i 200 fotógrafs que volen el teu lloc i que t'ho fan saber a cop de colze; amb tot això vull dir que moltes vegades treballem amb feines de molta responsabilitat i mitjans molt precaris per no dir patètics; Aquí us passo algunes d'aquestes imatges seleccionades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada