COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

30/11/09

El Montseny, la muntanya sagrada.


Hi han llocs que hi passes mil vegades pel costat i sempres penses que hi voldries entrar però mai trobes el fotut dia per a fer-ho; a poc a poc amb la boca oberta, mires la seva bellesa a través de la finestra mentre amb silenci deixes que s’allunyi lentament; gràcies a un doble encàrrec de feina ara passo per l’A7 mirant el Montseny amb l'admiració i respecte de sempre però  amb la satisfacció de conèixer part dels seus secrets; Els seus paratges cambiants, les seves arbredes, els seus masos, formen part d’una orquestra natural que al llarg de les estacions es vesteixen de llarg convertint-se amb postals úniques i irrepetibles pels ulls que ho miren. 
Aquí us passo una selecció del report, que us avanço que no reflecteix la bellesa real d’aquesta muntanya sagrada.


1 comentari:

  1. Òscar, has aconseguit fer justícia al Montseny amb aquestes fotos. Són excel·lents!
    Felicitats, és un treball extraordinari.

    ResponElimina