COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

28/12/09

Pallasses-PallassesA l'estiu del 2007 vaig tenir l'encàrrec d'una revista de fotografiar el festival internacional de pallasses d'Andorra (FIP); Com podia fotografiar amb poc més d'una tarda el que representaven aquestes fabuloses dones; vaig pensar que seria bona idea fer retrats bastant tancats i amb tres versions: la dona, la pallassa i ella rient-se de sí mateixa, cosa indispensable per a ser una bona pallassa, no?. Vaig portar un fons gris neutre i il.luminant amb dos flashos , un de finestra disposat frontalment i un de lateral per crear volum. Per mantenir les proporcions vaig posar una cadira davant del fons i la càmara sobre un trípode, d'aquesta manera aconseguia un efecte PhotoMaton; es va fer tota la sessió amb una lent macro de 60 mm. Per cert, vaig al.lucinar amb la gran professionalitat d'aquestes pallasses, per a mi les millors actrius que he fotografiat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada