COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

10/10/09

La mirada de KenyaAquest retrat d'una dona Masai és un dels meus preferits per la força de la mirada i les dures faccions del rostre. La pell arrugada com la d'un elefant i uns ulls tristos reforcen la sensació de derrota i submissió d'una dona castigada per una vida de pura supervivencia. La imatge está feta amb una òptica macro de 60 mm, és a dir, que per aconseguir-la em vaig posar a poc més d'un pam de la seva cara. Vull compartir aquesta imatge amb vosaltres perque justament ara Kenia ho está passant molt malament per una llarga sequía que arrasa amb les població i les seves pastures. Aquest retrat podría perfectament simbolitzar la situació de patiment i d'impotència del poble Masai a l'actualitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada