COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

7/10/09

100 anys de MORGANSembla mentida com una revista de "renom" internacional es pot carregar un reportatge fet amb "carinyo"; Aquest és el cas d'un dels meus últims reportatges fer a anglaterra i dedicat als mítics MORGAN; les imatges que adjunt'ho sòn del PDF entregat a la publicació juntament amb la extensa selecció d'imatges ja editades. Els PDF els realitzo perque l'editor pugui veure ràpidament l'enfoc gràfic de l'autor, però sembla que en aquest cas nomès van copiar correctament el títol proposat, la resta ho van desgraciar amb una maquetació patètica i una reproducció digne de denuncia. Si no us ho creieu, compreu la revista GQ d'aquest mes i en el suplement GQ Style ho podreu comprovar.


Per cert, el fiera que surt conduïnt el Morgan és en Juan Manuel Daganzo, el periodista que em va liar amb tota aquesta moguda; el millor del report va ser poder conduïr el Aero 8 durant 4 dies pel sud d'anglaterra; per uns dies ens varem sentir com si fossim uns autèntics nens de papá.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada