COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

13/10/11

Mariona Ribas

La passada primavera vaig tenir l'encàrrec de 10 minutos per a retratar a l'actriu catalana Mariona Ribas per la secció "Gente con Estilo". En David Ruiz, periodista de la revista es va encarregar de la producció i  va escollir, molt encertadament, Empuries com a escenari de la sessió. Tot i que la Mariona estava sota medicació per la grip es va portar com tota una professional i va fer possible una sessió plena de bon rotllo  regalant a l'equip el seu espectacular somriure en tot moment. La Pam Pons em va tornar assistir amb la il·luminació i la feina d'estilisme i pentinats va ser impecable.

Sobre aquestes linies fotografia de l'equip de producció amb la Mariona al centre.Les imatges originals van ser publicades en color.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada