COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

2/9/11

+ enllà del retrat editorial

A  finals del mes d'octubre d'aquest any, tinc previst donar un curs a l'escola superior de fotografia Gris Art a Barcelona. Sota el títol: més enllà del retrat editorial (fotògrafs del Descobrir) intentaré explicar amb exemples i pràctiques com s'aconsegueixen retrats polits mitjançant tècniques fotogràfiques utilitzades pels professionals. Aquí us deixo un video amb alguns dels meus retrats:


2 comentaris:

  1. Me interesa y me hace pensar el retrato, me gustan estos retratos que no conocía me imagino que porque publicas en el ambito de Cataluña. He llegado tarde a esta edición pero espero poder acudir a una edición posterior del curso. Felicidades por tu trabajo.

    ResponElimina
  2. Gracias Xago. Decirte que la selección de retratos han sido publicados en Elle, Diez minutos, Maxim, Periódico de Catalunya, Descobrir Catalunya y algunas de ellas son inéditas. Por lo que refiere al curso, al final no se hizo por falta de gente; quizá el título de "más allà del retrato editorial" asustaba un poco y lo hacia demasiado técnico. El próximo 15 de diciembre doy una Master Class en IDEP de Barcelona dónde explicaré cómo interpretar y dominar la luz para crear nuevos diálogos visuales en el reportaje de viaje.

    ResponElimina