COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

27/6/10

La Camarga mística


La Camarga és una preciosa regió del sud de frança, situada geogràficament entre els dos braços principals del delta del Roine i del Mar Mediterrani. Els humans han viscut al Camarga des de fa mil·lennis, en gran manera afectant-la amb drenatges, dics, arrossars i extraccions de sal. Una gran part de l'interior s'ha drenat amb propòsits agrícoles. La Camarga té la seva pròpia raça de cavall, el famós Camagués blanc. Aquests cavalls son muntats pels gardians que crien els braus i ovelles. Poder observar aquests marevellosos cavalls en estat semi-salvatge per uns paratges d'aiguamolls de verd intens és realment un privilegi i una recomenació que us vull fer. Si aneu a finals de maig, podeu coïncidir amb la processó de Santa Sara a Saint Marie de le Mer, feta per centenars de gitanos provinents de tot Europa on els cavalls també tenen el seu protagonisme.


He escollit aquesta imatge de La Camarga perquè em recorda la sensació de pau de misticisme que els seus paratges em van transmetre. Espero que us agradi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada