COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

6/5/10

Mare de Déu

Mirant l'última entrada del fenomenal fotògraf Rafa Pérez dedicada a les mares, m'ha vingut a la memòria una imatge que vaig fer en un suburbi de Guatemala a una mare i el seu fill. El nen d'uns 4 anys patia una paràl·lisis cerebral que el feia completament dependent de la mare. La duresa i cruesa de l'entorn i la pèssima situació econòmica de la familia feia que l'única cosa que mantenia en vida aquella pobre criatura era l'amor de la seva mare. En la instantànea es pot veure una mare cansada i derrotada, amb la mirada perduda i els braços caiguts aguantant fràgilment el seu petit. L'amor més pur és aquell que no admet condicionants. Sigui o no el dia de la mare, o el dia del Corte Inglés, és molt positiu pensar de tant en tant en elles. Gràcies Rafa!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada