COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

24/2/11

Dr. Manel Esteller: el caçador genètic

L'any passat vaig tenir el privilegi de poder fotografiar a un d'aquells savis que, dels resultats de les seves investigacions, pot canviar la vida de molta gent. Tot i així,  és pràcticament desconegut per la majoria de la societat. Parlem d'un dels millors especialistes mundials en l'investigació de l'Epigenètica i el càncer que ens alerta que a Espanya, només aquest any, es registraran 180.000 nous casos d'aquesta malaltia i la xifra continuarà creixent a la propera dècada. Efectivament parlem del  Dr. Manel Esteller, que recentment l'han fet membre de la Faculty of 1000 (F1000), un club d'investigadors, on hi figuren varis Premis Nobel, més d'una dotzena de Premis Lasker i més d'un centenar de Membres de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels EEUU, que per mitjà de la xarxa, poden avaluar directament els articles i documents més rellevants de les seves investigacions; justament una de les últimes que ha publicat, fa referència a la mutació dels virus que circulen pel medi ambient i que poden causar càncer . El que han descobert és que si el virus "es disfressa", el nostre sistema immunitari el deixa de reconèixer perquè els seus gens ja no creen les proteïnes que el delaten. Tot i així, manté actius aquells gens que causen càncer i, en qualsevol moment, pot decidir desarrollar-los en el nostre organisme amb plena llibertat d'acció. 
Segons el Dr. Manel, si erradiquessim de cop el tabac, eliminaríem un 30% dels casos de càncer que hi ha en el món. Si ets fumador, el tabac t'altera els gens i els components de les cigarretes actuen ràpid sobre l'organisme. Quan naixem, comencem la partida amb unes determinades cartes de la baralla i al morir acabarem amb unes altres molt diferents. Tot dependrà de la nostra habilitat a l'hora de jugar.
Tot i aquesta realitat tan demolidora sobre els efectes del tabac en l'organisme, la nova llei que afecta als  locals públics, ha generat un allau de crítiques, fins hi tot hi han hagut casos de propietaris de locals que s'han declarat en rebel·lia per poder seguir fumant. Això em porta a una irrefutable conclusió: els humans podem ser molt savis però també molt burros.
L'imatge encarregada per la revista QUO (encara pendent de ser publicada) es va pendre a l'àrea d'investigació de l'institut català d'oncologia, situat a Bellvitge. Vaig decidir fer aquesta imatge en un passadís i amb una sobre il·luminació posterior per donar l'efecte de camí cap a la llum, donat que és una imatge metafòrica representativa del tipus d'investigació que hi desenvolupen. Vaig disposar d'un compacte de 600 W al final del passadís que donava prop de 5 diafragmes més que la mesura frontal, il·luminat per un altre compacte de 600 W amb paraigües translúcid.
Gràcies Rafa Mingorance per deixar-me llegir l'entrevista que vas fer-li.

2 comentaris: