COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

9/1/11

Villa Maravilla?


He recuperat aquesta imatge del meu arxiu per ser un dels retrats pel que més temps m'han fet esperar.

Exactament vaig estar 3 hores i mitja enmig d'un camp de futbol, esperant que un egocèntric nen ric amb clars signes de sobredosis d'adulacions es dignés a posar per a la revista MAXIM. Com veieu, em repetegen els que van de sobrats i no em puc ni imaginar com el personatge en qüestió s'ha de moure ara que ha fitxat pel tot poderós Barça, ha de ser realment insuportable!

Tot i arribar a les 9 del matí a la ciutat esportiva del València, no vaig fer la primera foto fins passada la una del migdia. per tant, la llum artificial havia de falsejar l'horrorosa llum del migdia. Mirant la part positiva, i oblidant el principi d'insolació, vaig tenir temps de planificar molt bé el set d'il·luminació i l'aburriment va fer que  el  fotografiés. Sempre és d'agraïr veure la planificació del set fotogràfic perquè mostra les entranyes i secrets de la pròpia imatge.


 

Vaig disposar tres flashos compactes de forma triangular al subjecte. El principal situat a l'esquerra del model donava una llum dura d'una campana Softlite de 75 cm. Per suavitzar ombres a la cara del personatge, es va posar pràcticament frontal, una caixa de llum de 90x50 cm. Finalment i per donar volum i ombres a les pilotes de fútbol de terra, es va posar l'últim compacte a poca alçada de terra per crear una llum rasant lateral.
Aquí teniu un croquis del set:


Ara no recordo bé quina imatge va publicar la revista, però la que us adjunt'ho és la que jo hauria triat.
Tot i que Maxim és una de les revistes més venudes als EEUU, Maxim España no va triunfar i es va deixar de publicar, potser la causa es atribuible a articles o fotos com la que us he presentat...."qui le sait".

1 comentari:

  1. Se agradecen un rato estos esquemas, es verdad lo de las entrañas de la imagen.

    ResponElimina