COPYRIGHT / ALL RIGHTS RESERVED

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Totes les obres fotografiques d’aquest blog web són propietat de Ò. Rodbag, Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel.lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, enmagatzamatge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense previa autorització escrita de l’autor. rodbag@gmail.com

© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © Todas las obras fotográficas del presente blog web son propiedad de Ò. Rodbag, Fotógrafo Profesional estando estas protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido-R.D.Leg. 1/96). Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución y/o divulgación, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión en forma alguna por medio de cualquier procedimiento, sea éste mecánico, electrónico o cualquier otro, sin previa autorización por escrito del autor.


© Òscar Rodbag (+q1000 paraules) © All photographic works of this blog site are the property of Ò. Rodbag, a professional photographer while those protected by the Copyright Act (consolidated text-RDLeg. 1 / 96). It is expressly forbidden to reproduce, distribute and / or disclosure, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, whether mechanical, electronic or otherwise, without prior written permission of the author. rodbag@gmail.com

13/4/10

La nevada de l'any


Suposo que tothom va inmortalitzar com va poder, l'excepcional nevada que va caure el mes passat en el nostre territori. A mi em va agafar fent un reportatge d'encàrrec sobre el pirineu a la primavera. Com us podeu imaginar va ser un drama intentar fer postaletes primaverals amb paisatges coberts amb un pam de neu. De les imatges que vaig captar em quedo amb la dels teulats de Berga enfarinats,  realitzada a la que mal anomenem "hora blava", ja que l'exposició correcte s'aconsegueix amb un marge de 5 minuts. Jo sempre he utilitzat una tècnica per saber el moment exacte per fotografiar aquestes imatges semi nocturnes: el moment idoni per a mi, és quan amb els ulls, pots distingir a la penombra les ondulacions de les teulades. Amb el paisatge nevat tens aproximadament 5 minuts extres per l'efecte del blanc de la neu sobre l'escena. 

1 comentari: